6 tỷ số tài chính cơ bản và ý nghĩa của chúng

Để hiểu hơn về chúng, hãy cùng điểm qua 6 tỷ số tài chính cơ bản và ý nghĩa của chúng.

 

Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động là thước đo tính thanh khoản của công ty, hiệu quả hoạt động và sức khỏe tài chính ngắn hạn của công ty.